גינון פיתוח ואדריכלות נוף

052-4722723

תנאי שימוש באתר

1.    כללי:

 

1.1   

אתר המחברות של ש.א. ם.  הוצאה לאור (להלן: "האתר"), הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. האתר הינו בבעלות חברת ש.א. ם.  הוצאה לאור  (להלן: "החברה") 1.2 כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "משתתף") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם פעולה באתר" משמעה - כל פעולת רכישת מוצר המוצע" באתר

 

2. תנאי השתתפות:

 

2.1

רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18  ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת

2.2חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי כארד, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה

 

3.פרטי משתמש:

 

3.1 בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום 3.2 הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר 3.3 פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים יישמרו במאגר החברה

 

 

4. תשלום ואספקה:

4.1 החיוב יבוצע באורח אוטומטי באמצעות מערכת סליקה מאובטחת

וההזמנה תבוצע לאחר אישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה של אי ביצוע ההזמנה

יזוכה הרוכש בסכום בו חויב4.2 המחירים באתר המחברות אינם כוללים מע"מ, אלא אם צויין אחרת במפורש. 4.3 אספקת המוצרים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.  

5. תנאים נוספים:

5.1 החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש  מוצרים 5.2החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה 5.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם

יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית 5.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהקף מיוחד ו/אוכל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון  ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה 5.5

במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית 5.6

החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן

שלח טופס 

תודה רבה!

 

נחזור אליך בהקדם

This field is required.

Invalid Phone

Invalid Email

מלאו את הטופס המצורף ונחזור אליכם בהקדם

This field is required.

צרו איתנו קשר

פרטי קשר:

 

ש.א.ם. הוצאה לאור, רחובות 7615001

ת.ד. 15064

טלפון : 052-3432847

פקס : 08-9493462

אימייל : sam@lab-booksonline.com

ש. א. ם הוצאה לאור