גינון פיתוח ואדריכלות נוף

052-4722723

מאמרים

הוראות לרישום נתונים במחברות מעבדה

לפי הנהלים של "תנאי מעבדה נאותים" (GLP)

 

מחברת מעבדה זו עוצבה במיוחד כדי לאפשר תיעוד חוקי של כל העבודה שמתבצעת ונרשמת במעבדה בהתאם לכללים של GLP . היא נועדה לשימוש  במעבדות מחקר ופתוח, מעבדות אנליטיות ובקורת איכות, מעבדות כימיה, ביולוגיה, פיזיקה, רוקחות, אלקטרוניקה, מחשבים, וכו' של מוסדות אקדמיים, ממשלתיים, או תעשייתיים, בתעשית התרופות ביוטכנולוגיה ומזון. 

המחברת  היא נכס החברה, ארגון, מכון או מוסד בו אתם מועסקים. היא נופקה לכם כדי לאפשר  רשום מלא, כרונולוגי ומסודר של עבודתכם הניסיונית. המחברת ותכולתה נחשבות כחומר סודי ובעל ערך חשוב ביותר, לכן אסור להוציאה ממקום העבודה. שמירתה ותחזוקתה מוטלות עליכם. במקרה של אבידה, נזק, או העלמות,דווחו מיד לממונים עליכם. אסור לשוחח על המידע הסודי שרשמתם בה או להעבירו  ללוא אשור רשמי של הממונים.

מטרת רשום הנתונים במחברת מעבדה זאת היא לאפשר לך או לאחד מחבריך לעבודה לחזור על ניסוי מסוים באותו אופן בו בוצע בפעם הראשונה שנרשם, ללוא צורך בשאלות למי שביצע אותו, כך שתתקבלנה אותן תוצאות תוך סטיית התקן המקובלת. מחברת המעבדה הנוכחית נועדה גם להגן מבחינה חוקית על זכויות היוצרים של המידע הרשום בה במקרה של תביעה משפטית, או לצורך רישום פטנט במקרה של המצאה או תגלית לא צפויה.

 

 

עשרת הכללים או הרגלים  הרשומים מטה יעזרו לכם בהשגת המטרות הנ"ל:

 

1. שמרו היטב על המחברת כך שתיראה  נקיה ומסודרת. תכננו את הניסוי באופן קפדני כך שתוכלו לרשום את כל הנתונים באופן ברור ומאורגן. הגבילו את השימוש של כל דף  לפרויקט אחד.

2. ציינו בתחילת כל דף את מספר המחברת, שם הפרויקט, והתאריך. רשמו את עבודתכם באופן ברור ותמציתי. דאגו לכלול את כל פרטי הניסוי כגון: א) מטרת הניסוי; ב)  את החומרים, ראגנטים, סטנדרטים, כולל מספרי אצוות, כמויות מדויקות, נפחים ומשקלים; ג) הציוד והמכשור שנעזרתם בהם, שם, מודל ומספר סידרתי; ד) שיטות העבודה ואת התהליך, כולל זמנים טמפרטורות, לחצים, וכו'; ה) התוצאות, חיוביות וגם שליליות. כאשר המכשיר והשיטה הם סטנדרטים, די לתארם ע"י ציטוט (לדוגמה USP XXIII) או ע"י אזכור של מחברת קודמת בה השיטה תוארה באופן מלא . אם אתם משתמשים בשיטה פנימית סטנדרטית (Standard Operation Procedure, SOP) צטטו את שמה ומספרה. כאשר שיטת העבודה נלקחה מן הספרות צטטו את המאמר בו פורסמה.

3. כל הנתונים חייבים להירשם ישירות לתוך המחברת. המחברת הינה כרוכה עם מספרי עמודים מודפסים כך שלא ניתן להחליף או לתלוש  את הדפים. הימנעו מרשום נתוני המקור בפיסות נייר או בדפים תלושים לצורך העברתם למחברת בשלב מאוחר יותר.  בדיעבד, כאשר פרטים מסוימים נרשמו בדף בודד או תלוש, הדביקו אותו למחברת באופן קבוע, הקפידו לחתום ולרשום עליו את התאריך, כך שהחתימה תופיע בחלקה על הדף הנדבק וחלקה על  דף המחברת.

4. כל רישום חייב להיות ברור וקריא. אל תשתמשו בעפרון או עט אדום. מחיקות אסורות. אם קרתה טעות ברישום, העבירו קו על השורות הלא נכונות (כאשר ניתן עדין לקרוא מה נכתב במקור) חתמו בראשי תיבות ורשמו את התאריך מעל התיקון. השימוש בטיפקס או סרט מחיקה אסור.

5. בראש כל דף חייב להופיע שם הפרוייקט ומספר המחברת, ותחתית כל הדף חייב לשאת את התאריך בו בוצעה העבודה ואת חתימת העובד. תמיד השתמשו בתאריך הנוכחי.

6. אם לשם הצגה יותר ברורה של התוצאות יש צורך בתחילת עמוד חדש, כאשר העמוד הקודם עדיין לא מלא, העבירו קו אלכסוני על קטע הנייר הריק כדי להעיד שלא  הוספו נתונים חדשים בתאריך מאוחר יותר.

7. הקפידו לרשום גם את כל הציורים , מבנים, תגובות ,דיאגרמות, תרשימי זרימה, תמונות, תוכניות, שרטוטים, וכו' הקשורים עם העבודה הניסויית. כאשר תדפיסים כמו ספקטרה, תדפיסי  מחשב, תדפיסים ממכשירים אנליטיים, וכו' אינם נשמרים יחד עם המחברת, דאגו להחתימם, לרשום תאריך ולשומרם בתיק נלווה במקום ידוע. הקפידו לצטט במחברת את מספר התיק הנלווה ומיקומו המדויק. כמו כן רשמו בתוך התיק הנלווה את מספר המחברת ואת העמודים הרלוונטיים.

8. כאשר  נעשים חישובים תוך כדי בצוע העבודה, תתארו את אופן החישוב ותנו דוגמא מייצגת עם טבלה המבארת את כל הקיצורים ופקטורים מספריים. אם אתם משתמשים בתוכנת מחשב, הקפידו לרשום את שמה ומקורה.

9. היעזרו בדפים הראשונים במחברת כדי לשמור תוכן עניינים מפורט. הוא צריך לכלול את שם הפרוייקט ואת הדפים המתאימים. רעיונות חדשים העולים תוך כדי העבודה, חייבים להירשם ולהיחתם בתחתית הדף ע"י אדם נוסף כעד  כדי לקבוע זכות קדימה של ההמצאה .

10. עם השלמת המחברת או כאשר אינה יותר בשימוש על ידכם, החזירו אותה למשרד לצורך תיוק. היא צריכה  להישמר במקום מוגן וחסין אש.

שמירה על כללים אלו של כתיבה טכנית לפי נוהלי ה-GLP יקנו לכם  את המידע הברור הנחוץ בהמשך לצורך תיעוד חוקי, כתיבת מסמכים, דוחות, סיכומים, מאמרים או כל פרסום אחר של עבודתכם הניסיונית. 

שלח טופס 

תודה רבה!

 

נחזור אליך בהקדם

This field is required.

Invalid Phone

Invalid Email

מלאו את הטופס המצורף ונחזור אליכם בהקדם

This field is required.

צרו איתנו קשר

פרטי קשר:

 

ש.א.ם. הוצאה לאור, רחובות 7615001

ת.ד. 15064

טלפון : 052-3432847

פקס : 08-9493462

אימייל : sam@lab-booksonline.com

ש. א. ם הוצאה לאור